Barnehager i Vegårshei

Søknadsinfo
Antall barn: 117
Antall barn per ansatt: 6.3
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.2 m2



100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

45.5% Barnehagelærer, 33.5% Barne- og ungdomsarbeider, 12.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Dyrebo gårdsbarnehage Privat 7.00–16.30 0-6 27
Ljøstadsaga barnehage Privat 07.00–16.30 0-5 44
Vegårshei barnehage avd. Myra Kommunal 7.00–16.30 0-6 0
Vegårshei barnehage avd. Ubergsmoen Kommunal 7.00–16.30 1-6 34





Hva søker du?