Barnehager i Nes i Buskerud

Søknadsinfo
Antall barn: 123
Antall barn per ansatt: 6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.6 m250% oppfyller ped.normen, 25% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 25% oppfyller ikke ped.normen.

40.7% Barnehagelærer, 16.4% Barne- og ungdomsarbeider, 30.2% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Briskebyen barnehage Kommunal 07.30–16.30 0-5 40
Friskussen barnehage Kommunal 07.30–16.30 1-5 45
Friskussen barnehage avd. Tøllemo Kommunal 07.30–16.30 1-5 0
Nesbyen barnehage avd. Elvefaret Kommunal 07.30–16.30 0-5 27
Nesbyen barnehage avd. Høva Kommunal 07.30–16.30 0-5 18
Rukkedalen barnehage Kommunal 07.30–16.30 0-5 18

Hva søker du?