Tok et oppgjør med manglende finansiering

Fredag ble blant annet budsjettet for barnehagesektoren debattert og vedtatt i Stortinget. Alt fra makspris til finansiering av bemanningsnorm ble diskutert fra talerstolen.

Ny undersøkelse: «De fleste mener at tiden pedagogene tar ut plantid går utover barna på avdelingen»

Ny undersøkelse peker på flere utfordringer knyttet til plantid og voksentetthet. Likevel mener det store flertallet av de spurte at plantiden bidrar til at rammeplanen oppfylles på en god måte, og bidrar til kvalitet i barnehagen. 


Hva søker du?